Det finns många historiska dokument att läsa om Österås.
Nedanstående länkar är en början
Stockholms läns museum Historisk värdering av gravfälten kring Husby-Kärsö.
Stockholms läns museum Runsten U14 som står nere på udden.
Stockholms läns museum Gamla bilder från Munsö Socken