Foto:Österås arkiv IH 1056XL -4 1985 Volvo BM T 700 1979 Volvo BM Valmet 605-4 1983 Volvo BM Volvo Victor T 230 1961 Ferguson TE-A 20B  1956 BM 10 1949?
Traktorparad med gårdens äldre traktorer